Niet meer bang

Hoe is het als je een cliënt moet begeleiden die regelmatig agressief is? Hoe voelt het als je een kamer binnen moet waar jouw cliënt de boel aan het verbouwen is? Je bent bang. Natuurlijk. Kun je deze angst overwinnen en zo ja, hoe dan? Daarover gaat dit artikel, gebaseerd op interviews met een aantal begeleiders die hier doorheen gekomen zijn.
Read More

Afnemen van de SEO-R²

De SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling) is ontwikkeld door Prof. Dr. Anton Došen. Deze schaal geeft een beeld van het emotionele functioneren van de cliënt, waarmee je een handvat hebt hoe je in je begeleiding moet aansluiten bij de cliënt. Er is steeds meer belangstelling voor het in kaart brengen van de emotionele ontwikkeling en voor de mogelijkheden van deze schaal, ook buiten de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het gebruiken van SEO roept wel vragen op: Hoe neem ik deze schaal op...
Read More

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag (probleemgedrag)

Hoe machteloos kun je je voelen als een cliënt schopt, slaat of zichzelf beschadigt en je weet niet hoe je er mee om moet gaan. Dit kan zeer frustrerend zijn. De meest gestelde vraag van begeleiders is dan ook: Hoe ga ik om met moeilijk verstaanbaar gedrag? Het risico van deze vraag is dat de focus te veel op het probleemgedrag komt liggen. Belangrijke andere vragen zijn: Kan ik het gedrag begrijpen vanuit de diagnoses en de levensgeschiedenis van de cliënt? Welke hulpvraag ligt er achter het...
Read More

Omgaan met mensen met autisme (ASS)

Autisme is in de kern hetzelfde, of het nu voorkomt bij iemand met een normale begaafdheid of een verstandelijke beperking. Om iemand goed te kunnen begeleiden moet je je kunnen verplaatsen in de persoon met autisme – je moet de wereld door een autibril kunnen zien – en dan specifiek van déze persoon. Vanuit dit inlevingsvermogen ga je begrijpen wat de hulpvraag van deze persoon is en wat dat van jou, als begeleider vraagt. Dat is de kern van wat in deze cursus aan bod komt. Begeleiders van m...
Read More

Omgaan met andere culturen in de zorg

Gebaseerd op het boek ‘Veel culturen, één zorg’ Begeleiders die met cliënten uit een andere cultuur te maken krijgen willen zich daar voor inzetten, maar weten soms niet goed hoe. Men heeft het gevoel ‘iets anders’ te moeten doen, maar weet niet ‘wat’. De vragen die cursisten stellen gaan vaak over ‘meer willen weten over de cultuur van de ander’. In deze cursus zal duidelijk worden dat dit slechts één aspect is in het beter kunnen omgaan met mensen met een andere (culturele) achtergrond. De es...
Read More