Afnemen van de SEO-R²

De SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling) is ontwikkeld door Prof. Dr. Anton Došen. Deze schaal geeft een beeld van het emotionele functioneren van de cliënt, waarmee je een handvat hebt hoe je in je begeleiding moet aansluiten bij de cliënt.

Er is steeds meer belangstelling voor het in kaart brengen van de emotionele ontwikkeling en voor de mogelijkheden van deze schaal, ook buiten de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Het gebruiken van SEO roept wel vragen op: Hoe neem ik deze schaal op de juiste wijze af? Hoe interpreteer ik de resultaten? Hoe geef ik goede adviezen voor de begeleiding van de cliënt op basis van de resultaten van deze schaal?
In deze training komen al deze vragen aan bod.

Wat leer je

Het afnemen van de SEO-R² en verslaglegging van de resultaten:

  • de achtergrond van de SEO-R²
  • gedrag plaatsen in de juiste emotionele ontwikkelingsfase
  • de schaal afnemen
  • de resultaten weergeven in een beknopt verslag met een heldere conclusie en adviezen voor de begeleiding

Kosten

Deze training bestaat uit twee dagdelen. De kosten zijn € 1430,- (BTW niet van toepassing) voor een incompany training voor maximaal 16 personen. Dit is inclusief een werkmap en voorgesprek, exclusief reiskosten.
Cursisten moeten (per tweetal) beschikken over het boek “SEO-R²” van Anton Došen en Filip Morisse.

Meer informatie en/of aanmelden

Heb je interesse in deze training of wil je meer weten? Vul dan het contactformulier in.

Zie ook