Omgaan met mensen met autisme (ASS)

Autisme is in de kern hetzelfde, of het nu voorkomt bij iemand met een normale begaafdheid of een verstandelijke beperking. Om iemand goed te kunnen begeleiden moet je je kunnen verplaatsen in de persoon met autisme – je moet de wereld door een autibril kunnen zien – en dan specifiek van déze persoon. Vanuit dit inlevingsvermogen ga je begrijpen wat de hulpvraag van deze persoon is en wat dat van jou, als begeleider vraagt. Dat is de kern van wat in deze cursus aan bod komt.

Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking én autisme vinden het vaak lastig om te herkennen welk gedrag door autisme en welk gedrag door de verstandelijke beperking bepaald wordt. En vervolgens om daar op de juiste manier op te reageren.

Een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft veel gevolgen voor het functioneren en cliënten met deze dubbele stoornis hebben van het autisme vaak het meeste last, waardoor het goed herkennen belangrijk is.

Wat leer je

Goed begeleiden van cliënten met autisme met of zonder een verstandelijke beperking:

  • de nieuwste inzichten over autisme
  • gedrag van jouw cliënten begrijpen en kunnen verklaren vanuit autisme
  • structuur kunnen bieden – aangepast aan jouw cliënt – en anderszins de cliënt kunnen ondersteunen in zijn dagelijks leven en in zijn sociale contacte
  • indien van toepassing: welk gedrag komt voort uit de verstandelijke beperking en welk gedrag uit autisme

Mogelijke uitbreiding:

Meer informatie en/of aanmelden

Heb je interesse in deze training of wil je meer weten? Vul dan het contactformulier in.

Zie ook