Hilde Zevenbergen

Hilde Zevenbergen is het gezicht achter Wisian

Wie ben ik?

Ik ben orthopedagoog en heb naast mijn werk in de gehandicaptenzorg, altijd lesgegeven over het begeleiden van mensen met een beperking.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in mensen: Hoe leven mensen in andere tijden en andere culturen? Hoe groeien kinderen op tot de mensen wie ze zijn? Hoe gaan mensen om met mensen die ‘anders’ zijn? Na de middelbare school twijfelde ik tussen de studie pedagogiek of culturele antropologie. Het werd (ortho)- pedagogiek, met als bijvak culturele antropologie.

In Indonesië, 1981

Culturele diversiteit

Deze twee vakgebieden vroegen er natuurlijk om, om gecombineerd te worden. Dat heb ik gedaan in mijn doctoraalscriptie over de houding t.o.v. mensen met een beperking in verschillende culturen. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan in Indonesië. Dit was het begin van het schrijven over en ontwikkelen van trainingen over omgaan met cultuurverschillen in de zorg.

Vanuit de praktijk was er de vraag naar een concreet handvat, een werkwijze. Ik heb toen de BOSPAD-methode ontwikkeld. In 1996 verscheen de eerste druk van mijn boek Veel culturen, één zorg, waarin ik de BOSPAD-methode voor het eerst beschreven heb.

Na een herdruk in 2004 ben ik nu bezig het boek geheel te herzien en aan te vullen met nieuwe inzichten.

Docent/trainer

Mijn eerste lesactiviteiten gingen niet over andere culturen, maar over kind-zijn in verschillende tijden (historische pedagogiek). Toen ik echter in de gehandicaptenzorg ging werken, volgde al snel het lesgeven over het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Na 10 jaar verbonden te zijn geweest aan de VSID-opleiding (Verdere Scholing in Dienstverband) en de Hogeschool Utrecht, ben ik in 1996 als zelfstandige begonnen met mijn opleidingsbureau Wisian.

Vanuit dit bureau werk ik ook binnen opleidingen zoals de Post-HBO opleiding Autisme van de Centrale Rinogroep.

Orthopedagoog

Ik werk al jaren als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg. Het is fijn om eigen praktijkervaring te kunnen verwerken in lessen.

Van 1995-2008 was ik als orthopedagoog verbonden aan een aantal woningen voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. In de jaren ’90 kwam er steeds meer oog voor mensen met een verstandelijke beperking die tevens een stoornis in het autistisch spectrum hadden. Dit bleek ook voor een groot deel van onze cliënten het geval.

Behalve het herkennen van autisme, gingen we ook inzoomen op het emotionele ontwikkelingsniveau van cliënten. Dit samen, en het ontwikkelen van een begeleidingsstijl die hier goed op aansloot, bleek een belangrijke sleutel in het menswaardiger maken van het leven van onze cliënten en het fors afnemen van probleemgedrag.

Ik heb op diverse locaties en met diverse doelgroepen gewerkt. Ik ben o.a. anderhalf jaar verbonden geweest aan een islamitisch huis voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel ben ik orthopedagoog/behandelaar op twee VIC (very intensive care) woningen, wederom met de doelgroep cliënten met ernstig probleemgedrag.

Autisme en SEO

Onstaan vanuit de praktijk werden ook autisme, omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en aansluiten op de emotionele ontwikkeling lesonderwerpen. Vanuit de Rino-opleiding heb ik te maken met mensen met autisme van alle niveau’s, ook mensen met autisme met een normale begaafdheid.

Ik heb zelf vaak de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling) afgenomen, in de periode dat er nog geen handleiding voor was. Het dwingt je om veel kennis te vergaren over de (normale) emotionele ontwikkeling, wat nog steeds de basis is voor het goed afnemen van een SEO. Ik ben blij dat er inmiddels een herziene versie én een handleiding is. Ik was lid van de redactieraad bij het ontwikkelen van de SEO-R2.