Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag (probleemgedrag)

Hoe machteloos kun je je voelen als een cliënt schopt, slaat of zichzelf beschadigt en je weet niet hoe je er mee om moet gaan. Dit kan zeer frustrerend zijn. De meest gestelde vraag van begeleiders is dan ook: Hoe ga ik om met moeilijk verstaanbaar gedrag?

Het risico van deze vraag is dat de focus te veel op het probleemgedrag komt liggen. Belangrijke andere vragen zijn: Kan ik het gedrag begrijpen vanuit de diagnoses en de levensgeschiedenis van de cliënt? Welke hulpvraag ligt er achter het gedrag?

Eén van de dingen waar we naar kijken is het emotionele functioneren van de cliënt. Het juist aansluiten op het emotionele niveau, samen met een zinvol dagprogramma, blijkt heel vaak de sleutel tot het afnemen van probleemgedrag.

Wat leer je

Goed begeleiden van cliënten met een (ernstige) verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag:

  • gedrag verstaan vanuit de verstandelijke beperking en bijkomende diagnoses, zoals autisme, hechtingsproblematiek en psychiatrische problematiek
  • het emotionele niveau van functioneren inschatten
  • de hulpvraag van de cliënt zien
  • het juiste antwoord geven op deze hulpvraag

Mogelijke uitbreiding:

  • Een combinatie met onderwerpen uit Training 2 en 4 is mogelijk, bijv dieper ingaan op autisme of op de emotionele ontwikkeling.
  • Eigen cauïstiekbespreking aan de hand van filmfragmenten (in samenwerking met een hierin gespecialiseerde docent)

Kosten

Deze training bestaat uit vier tot acht dagdelen. De kosten zijn € 2860,- tot € 5720,- (BTW niet van toepassing) voor een incompany training voor maximaal 16 personen. Dit is inclusief een werkmap en voorgesprek, exclusief reiskosten.

Meer informatie en/of aanmelden

Heb je interesse in deze training of wil je meer weten? Vul dan het contactformulier in.

Zie ook