Omgaan met andere culturen in de zorg

Gebaseerd op het boek ‘Veel culturen, één zorg’

Begeleiders die met cliënten uit een andere cultuur te maken krijgen willen zich daar voor inzetten, maar weten soms niet goed hoe. Men heeft het gevoel ‘iets anders’ te moeten doen, maar weet niet ‘wat’. De vragen die cursisten stellen gaan vaak over ‘meer willen weten over de cultuur van de ander’. In deze cursus zal duidelijk worden dat dit slechts één aspect is in het beter kunnen omgaan met mensen met een andere (culturele) achtergrond. De essentie zit in de interactie, waarbij de cultuur van de hulpverlener een even grote rol speelt, dus daar moeten we ook bij stil staan.

Verder maakt het veel uit of je te maken hebt met andere gewoonten of andere waarden. Waarden zitten veel dieper en die verander je niet zomaar, noch bij de ander, noch bij jezelf. Dit kan voelen als een patstelling. Maar dan is er een nog diepere laag; de laag waarin we als mensen één zijn, de laag van ons universele mens-zijn. Hoe je vanuit deze laag het contact aangaat zullen we ook verkennen.

Wat leer je?

Goed begeleiden van cliënten en familie uit een andere cultuur:

  • Kennis en inzicht in je eigen en andere culturen
  • Cultuurverschillen begrijpen vanuit meer individu- of groepsgericht zijn
  • Omgaan met de drie lagen: gewoonten, waarden en mens-zijn
  • De BOSPAD-methode toepassen in het omgaan met cultuurverschillen

Mogelijke uitbreiding:

  • Eigen cauïstiekbespreking aan de hand van het Bospad

Kosten

Deze training bestaat uit vier dagdelen. De kosten zijn € 2860,- (BTW niet van toepassing) voor een incompany training voor maximaal 16 personen. Dit is inclusief een werkmap en voorgesprek, exclusief reiskosten.

Meer informatie en/of aanmelden

Heb je interesse in deze training of wil je meer weten? Vul dan het contactformulier in.

Zie ook